86th Annual Memorial to Pupin

On Sunday, March 14, 2021, His Grace Bishop Irinej of Eastern America, at Woodlawn Cemetery in the Bronx, in New York, with the concelebration of Protopresbyter Djokan Majstorovic, Presbyter Milan Dragovic and Protodeacon Milos Zdralic, served a memorial service at the grave of Mihajlo Idvorski Pupin.

The Consul of Serbia in New York, Mrs. Olgica Vlacic, together with representatives of the Embassy of Serbia from Washington, DC, laid flowers at the grave of Mihajlo Pupin and his wife Sara Catharine. Numerous distinguished visitors to Woodlawn Cemetery, Orthodox Serbs and others, local and international, regularly pay their respects at the grave of this great son of Serbia.

Joining a rarified roster of 2,500 sites nationwide, including our St. Sava Pro-Cathedral in Manhattan, Woodlawn Cemetery, one of the largest cemeteries in New York, was designated in 2011 as a National Historic Landmark. Located in the Woodlawn area of the Bronx, Woodlawn Cemetery was opened during the Civil War in 1863. Today it is an oasis in an urban setting, with more than 310,000 individuals interred on its grounds. This cemetery attracts over 100,000 visitors from around the world each year. The National Park Service describes the cemetery as “a popular final resting place for the famous and powerful,” such as Princess Anastasia of Greece and Denmark; authors Countee Cullen, Nellie Bly, and Herman Melville; musicians Irving Berlin, Miles Davis, Duke Ellington, W. C. Handy, and Max Roach; along with businessmen, such as shipping magnate Archibald Gracie and department store founder, Rowland Hussey Macy, and philanthropist Augustus Juilliard, who established the Julliard School of Music.

Following the memorial service, Bishop Irinej addressed the faithful and among all else, stated “And as you can see, Mihajlo Pupin is not at all forgotten and, as long as ”memory eternal" is sung he lives, because he who abides in the eternal memory of the living God is not dead and death can never overcome him. His works, scientific and literary works are known, his life is well known, his charitable actions and his mercy are known. On this occasion, I would choose to focus on one point in his life, that being the point which brought him first to Prague and then to New York, where he lived, worked, was educated and formed himself as a man, and through his longing and desire to discover light, and as a believer of our Serbian Orthodox Church, that which is most important. We know that God is Light, and where God’sexistence shines forth, that light must reign, and there where it shines and where God is present, there is eternal life, life which knows not the setting of the sun. Thus, our Mihajlo could never have discovered all that he discovered, all that he gave to humanity, even certain innovations that bear his name, had he not sought first and foremost the living God, i.e., had he not sought enlightenment. For God is the light of this world, and He revealed Himself in that light, and in that light which He revealed, the same can never be extinguished…”

After the homily of His Grace in memory of Mihajlo Pupin, addressing those gathered in honor of the 86th anniversary of Pupin’s repose were Consul Mrs. Olgica Vlacic, and thereafter Mr. Dragan Vujosevic, President of the Serbian National Defense from Chicago, which was founded by Mihajlo Pupin.


У недељу, 14. марта 2021. године, Његово Преосвештенство Епископ источноамерички г. Иринеј је, на гробљу Вудлон у насељу Бронкс у Савезној држави Њујорк, уз саслужење протопрезвитера Ђокана Мајсторовића,протонамесника Милана Драговића, и протођакона Милоша Ждралића, одслужио помен на гробу Михајла Идворског Пупина.

 

Конзул Републике Србије у Њујорку, гђа Олгица Влачић, заједно са представницима амбасаде Републике Србије из Вашингтона, положила је цвеће на гроб Михајла Пупина и његове супруге Саре Катарине. Многобројни истакнути посетиоци гробља Вудлона, православни Срби и други народи из САД и света, редовно одају почаст на гробу овог великог српског сина.

На списку од 2.500 знаменитих места широм земље, укључујући и Саборни храм Светог Саве на Менхетну, гробље Вудлон, једно од највећих гробаља у Њујорку, проглашено је 2011. године за национално историјско знамење. Смештено у насељу Вудлону, у Бронксу, гробље Вудлон отворено је током грађанског рата 1863.године. Данас је то оаза у урбаном окружењу на којем почива више од 310.000 људи. Гробље посећује 100.000 посетилаца годишње из целог света. Служба градског Националног парка  наводи да је „гробље популарно почивалиште славних и моћних“, попут принцезе Анастасије из Грчке и Данске, књижевника Каунтија Кулена, Нели Бли и Хермана Мелвила, затим музичара Ирвинга Берлина, Мајлса Дејвиса, Дјука Елингтона, В. Ц. Хандија и Макса Роача, привредника бродарског магната Арчибалда Гресија, затим Роланда Хуси Мејсиза, оснивача познате робне куће, а такође и филантропа Аугустуса Жулијара, оснивача музичке школе Џулијард.

 

Након одслуженог помена, Епископ Иринеј се обратио верном народу и између осталог рекао: „И као што видите, Михајло Пупин није ни мало заборављен, и док се год пева вечнаја памјат он живи, јер онај који пребива у вечном спомену живога Бога није мртав, и смрт га никада не може надвладати. Позната су његова дела, она научна, и она књижевна, познат је његов живот, његове добротворне акције, познато је и милосрђе његово. Овом приликом бих пак желео да истакнем само једну тачку из његовог живота, а то је његова покретна тачка која га је довела прво до Прага, а затим и до Њујорка, где је живео, радио, образовао се и формирао као човек, а кроз његову чежњу и жељу да открије светлост, и као верник наше свете Српске Православне Цркве, оно што је од свега важније. Ми знамо да је Бог Светлост, и тамо где Божје постојање светли та светлост мора да влада, а тамо где светлује и где је Бог присутан, постоји и вечни живот, живот који не познаје залазак сунца. Тако ни наш Михајло никада не би могао открити све оно што је открио, све оно што је дао човечанству, чак ни одређене изуме који носе његово име да није пре свих ствари тражио живога Бога, тј. да се није просветио. Јер Бог је светлост овога света и Он се открива у тој светлости, и она светлост коју је открио никада не може бити угашена ... “

 

Након беседе Епископа Иринеја у спомен Михајлу Пупину, окупљенима се у част 86. годишњице од Пупиновог упокојења обратио конзул гђа Олгица Влачић, а потом и г. Драган Вујошевић, председник Српске народне одбране из Чикага, организацију коју је основао сам Михајло Пупин.

Share This:< PreviousNext >
You might also like:
Serbian Orthodox Church
Social

Official website of the Serbian Orthodox Church in North, Central & South America.
Any reproduction of content from this site must be quoted in its entirety with the source cited. ©2019.  All rights reserved.